Electrolysis Needles

Sterex 002 Two Piece Needles - Facial x 50

Ballet 002 Needles - Fine Facial x 50

Ballet 002 Needles - Fine Facial x 50

Ballet 003 Needles - Facial x 50

Ballet 003 Needles - Facial x 50

Ballet 005 Needles - Body x 50

Ballet Gold 002 Needles x 10

Ballet Gold 002 Needles x 10

Ballet Gold 003 Needles x 10

Ballet Gold 003 Needles x 10

Ballet Gold 004 Needles x 10

Ballet Gold 004 Needles x 10